Privacyverklaring

CreANtief verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent mijn privacy beleid, kunt u terecht bij An Janssens op .

Persoonsgegevens die ik verwerk

CreANtief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam en ondernemingsnummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Verwerkingsdoeleinden

CreANtief verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor volgende doelen :

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om geleverde diensten of goederen te factureren.

Delen van persoonsgegevens met derden

CreANtief verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, voor facturatie, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarperiode

CreANtief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, stuurt u een mail naar .

Direct marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klachten

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – ).

 

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Deze cookies onthouden informatie en worden teruggehaald als je een website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke cookies gebruikt web creANtief?

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (gebruik eventueel de help-functie). Het uitschakelen of verwijderen moet per device en per browser. 

Door gebruik te maken van mijn website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.